Informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie

1. Tożsamość administratora, Specjalista ds. ochrony danych, Dane kontaktowe

Niniejszą stronę internetową obsługuje Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B; 01-531 Warszawa („Roche” lub „my”). W przypadku pytań lub sugestii możesz skontaktować się z nami pod tel. 801 080 104.

Możesz również skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem global.rdc-dpo@roche.com lub diabetologia.daneosobowe@roche.com.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i rozumiemy, że informacje o Twoim zdrowiu są wrażliwe. Zależy nam na przetwarzaniu Twoich informacji osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie ("Informacja") tłumaczy, jak wykorzystujemy wszelkie informacje osobowe, które gromadzimy na Twój temat, kiedy:

a) Przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych

Kiedy przeglądasz publiczne strony na naszych stronach internetowych gromadzimy i przetwarzamy jedynie niewrażliwe informacje o Tobie. W szczególności kiedy przeglądasz publiczne strony na naszej stronie internetowej, nie będziemy gromadzić żadnych dotyczących Ciebie informacji zdrowotnych. Będziemy jednak przetwarzać Twoje informacje osobowe w zakresie koniecznym do dostarczania publicznych treści, których sobie zażyczysz, np. poprzez formatowanie ich do Twojej przeglądarki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub "RODO"). Będziemy również przetwarzać Twoje informacje osobowe, aby realizować nasze uzasadnione interesy zapewniania bezpieczeństwa naszych systemów stron internetowych oraz pomiaru odbiorców różnych typów dostarczanych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. W tym celu wykorzystujemy:

Adresy IP. Adres IP to numer przypisywany Twojemu komputerowi w celu umożliwienia komunikacji — przypomina on numer telefonu. Roche gromadzi adresy IP do uzasadnionych celów zapewniania bezpieczeństwa systemu oraz zgłaszania zagregowanych informacji w celu prowadzenia analiz strony internetowej oraz przeglądów wydajności. Pliki rejestru systemu będą analizowane w ciągu 7 dni, a następnie dane niewzbudzające podejrzeń będą usuwane. Pozostałe dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne, aby udowodnić incydent w zakresie bezpieczeństwa.

Pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w Twoim systemie przez nasz serwer sieciowy. Co do zasady nasze pliki cookie są używane przez czas trwania Twojej sesji w celu pomiaru odbiorców. Po wpisaniu przez Ciebie danych osobowych w polu danych na stronie internetowej www.zycienapompie.pl, możemy użyć plików cookies lub innych technologii pozwalających tej stronie internetowej „zapamiętać” w sposób zanonimizowany Twoje osobiste preferencje, jak np. często odwiedzane części strony. Ponadto, jeśli zostaniesz przekierowany przy wypełnieniu formularza kontaktowego na stronę www.accu-chek.pl, której Administratorem danych również jest Roche, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

W każdej chwili możesz przeglądać i usuwać lub zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki; w takim przypadku możesz utracić ustawienia wprowadzone dla danej strony internetowej. Lista plików cookies wykorzystywanych na stronie www.zycienapompie.pl jest dostępna poniżej.

Nazwa Cookie
Rodzaj Cookie
Data ważności
Opis
GPS
Analityczny
1 dzień
Umożliwia serwerowi rozpoznanie, w jakiej lokalizacji geograficznej użytkownik korzysta ze strony.
IDE
Analityczny
2 lata
Wykorzystywany do oszacowania działania użytkownika witryny po wyświetleniu lub kliknięciu w jedną z reklam w celu zmierzenia skuteczności reklamy.
test_cookie
Techniczny
1 dzień
Służy do sprawdzenia czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.
VISITOR_INFO1_LIVE
Techniczny
179 dni
Służy do oszacowania liczby odwiedzających na stronie w powiązaniu ze filmami zapisanymi pod adresem http://www.youtube.com, które można bezpośrednio obejrzeć na naszej stronie internetowej.
YSC
Analityczny
1 dzień
Przechowuje statystyki dotyczące filmów z YouTube obejrzanych przez użytkownika.
yt-remote-castinstalled
Analityczny
1 dzień
Przechowuje preferencje użytkownika, które są zapisane pod adresem , które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
yt-remoteconnected-devices
Analityczny
Stałe
Przechowuje preferencje użytkownika, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
yt-remote-deviceid
Analityczny
Stałe
Przechowuje preferencje użytkownika, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
yt-remote-fastcheck-period
Analityczny
1 sesja
Przechowuje preferencje użytkownika, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
yt-remote-session-app
Analityczny
1 sesja
Przechowuje preferencje użytkownika, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
yt-remote-session-name
Analityczny
1 sesja
Przechowuje preferencje użytkownika, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne (zwane również „znacznikami akcji”) to małe elementy graficzne pomagające analizować skuteczność stron internetowych poprzez pomiar, na przykład, liczby odwiedzających lub liczby osób klikających na elementy treści na stronie internetowej. Analizujemy jedynie statystyki tworzone na podstawie sygnałów nawigacyjnych, które są anonimowe i zagregowane.

Google Analytics. Google Analytics to usługa analityki sieci dostarczana przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, umożliwiając nam analizę sposobów, w jakie użytkownicy używają treści publicznej na naszej stronie internetowej. Informacje generowane przez plik cookie odnośnie do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twój adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez tę firmę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Pliki cookie Google Analytics mogą istnieć do dwóch lat, jeśli nie usuniesz ich wcześniej.

Zawarliśmy z Google umowę dot. przetwarzania danych, aby zapewnić, że firma będzie obsługiwać Google Analytics w naszym imieniu. Korzystamy również z funkcji anonimizacji IP Google Analytics. Kiedy odwiedzisz stronę internetową, przebywając w kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twój adres IP zostanie skrócony przed opuszczeniem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach (np. awarii systemów zlokalizowanych w UE) cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i skrócony tam.

Google wykorzysta tę informację w naszym imieniu w celu zaspokojenia uzasadnionego celu oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, utworzenia raportu o aktywności strony internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przesłać tę informację podmiotom zewnętrznym, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, kiedy takie podmioty zewnętrzne przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Możesz dezaktywować Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do używanej obecnie przez Ciebie przeglądarki sieciowej Google Analytics Opt-out Browser Add-on pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (nie działa dla wszystkich urządzeń mobilnych / przeglądarek). Możesz też dezaktywować Google Analytics na urządzeniach mobilnych i innych, klikając następujący link dezaktywacji: Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics.

Uwaga: Google Analytics działa tylko na stronach publicznych naszych stron internetowych, tj. nie na stronach naszej strony internetowej, które wymagają zalogowania do konta.

Wtyczki społecznościowe, Shariff. Używamy wtyczek społecznościowych („Wtyczki”) dostarczanych przez sieci społecznościowe Facebook oraz Google +1, a także platformę mikroblogową Twitter. Usługi te są obsługiwane odpowiednio przez Facebook Inc., Google Inc., Instagram Inc. oraz YouTube LLC (każde z nich będące „Operatorem”).

  • Operatorem serwisu Facebook (facebook.com) jest Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora można rozpoznać po logo Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle lub ikona uniesionego kciuka) lub po opisie „wtyczka społecznościowa Facebook”. Aby uzyskać pełną listę wszystkich wtyczek, zob. https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Informacja o prywatności serwisu Facebook dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.
  • Operatorem serwisu Google+ (plus.google.com) jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Wtyczki tego operatora są oznakowane logo Google, logo Google +1 lub dodatkowo „wtyczka społecznościowa Google”; z wzorami można się zapoznać pod adresem http://plus.google.com. Odpowiednią informację o prywatności Google można pobrać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
  • Operatorem serwisu Instagram jest Instagram Inc.,1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”). Można je rozpoznać po kolorowym logo. Kiedy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, może przyporządkować treści Roche do swojego konta użytkownika poprzez ich linkowanie lub umieszczanie tzw. hasztagów. W ten sposób Roche otrzymuje od firmy Instagram informacje oraz analizy aktywności użytkownika w serwisie Instagram. Roche wykorzystuje takie informacje w celu ulepszania swojej oferty. Roche nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika przez serwis Instagram; więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Instagram jest dostępnych pod adresem: http://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do swoich potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Instagram o aktywności użytkownika. Za pośrednictwem serwisu Instagram, Roche umożliwia użytkownikowi współdziałanie z serwisem społecznościowym i innymi użytkownikami, dzięki czemu Roche może udoskonalać swoją ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób.
  • W naszej ofercie internetowej zintegrowaliśmy filmy wideo YouTube obsługiwane przez firmę YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że odwiedziłeś podstronę naszej strony internetowej. YouTube zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do własnych potrzeb. Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia profil użytkownika, poprzez który zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie posiada konta użytkownika. Jeśli użytkownik ma konto użytkownika YouTube i nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu, musi się wylogować przed uruchomieniem przycisku YouTube. Roche nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika przez firmę YouTube; więcej informacji na temat polityki prywatności firmy YouTube jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.de/privacy.

Wprowadziliśmy rozwiązanie „Shariff”, aby chronić Twoją prywatność, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dzięki Shariff żadne dane nie są przesyłane do operatora, kiedy ładujesz stronę na naszej stronie internetowej. Dopiero po aktywacji wybranej wtyczki, a tym samym po udzieleniu zgody na przesłanie danych, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami operatora. Shariff zastępuje typowe przyciski operatorów „Udostępnij” i chroni Twoje działania w sieci przed śledzeniem przez operatora. Aby uzyskać dalsze informacje, zob. wyskakującą informację obok przełączników aktywacji, odwiedź stronę twórcy Shariff (https://github.com/heiseonline/shariff).

Od momentu, kiedy aktywujesz wtyczkę, nie mamy wpływu na gromadzone przez nią dane. Aby uzyskać informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez odpowiednich operatorów, a także Twoich prawach w tym względzie oraz opcjach ustawień pozwalających na ochronę prywatności, zobacz polityki prywatności operatorów, do których łącza podano powyżej.

Usługi. Wykorzystujemy aplikacje i narzędzia treści pochodzące od zewnętrznych podmiotów w celu dostarczania Ci dodatkowych informacji, np. Mapy Google. Kiedy z nich korzystasz, te podmioty zewnętrzne mogą odbierać Twoje dane osobowe, w tym Twój adres IP. Będziemy jasno wskazywać, gdzie używamy takich usług podmiotów zewnętrznych, umożliwiając Ci podjęcie decyzji, czy chcesz z nich skorzystać, czy nie.

b) Bierzesz udział w ankietach

Jeśli wyrazisz zgodę na wzięcie udziału w jednej z naszych ankiet, będziemy przetwarzać udzielone przez Ciebie odpowiedzi dla celów badawczych i marketingowych. O ile nie będzie stwierdzone inaczej w odpowiedniej ankiecie, możesz uczestniczyć w niej anonimowo i nie będziemy w stanie powiązać Twoich odpowiedzi konkretnie z Tobą, a będziemy je oceniać jedynie w postaci zagregowanej z odpowiedziami innych.

Zawsze możesz dowolnie zdecydować, czy wyrazić zgodę, czy nie brać udziału w ankiecie. Twoja odmowa uczestnictwa nie będzie miała negatywnego wpływu na zakres świadczonych Ci usług, chyba że będzie stwierdzone inaczej w zaproszeniu do ankiety. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c) Bierzesz udział w promocjach

Roche wykorzystuje następujące kategorie danych, kiedy organizuje promocje: imię i nazwisko, adres e-mail i cel kontaktu; dodatkowo adres, województwo lub numer telefonu, jeśli zostanie podany.

Jeżeli podasz powyżej wymienione dane, aby uczestniczyć w konkursie lub promocji z nagrodami, Roche gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do udziału w konkretnym konkursie. Ponieważ te dane różnią się w zależności od konkursu, konkretne dane zostaną podane w warunkach udziału w konkursie, które będą dostępne na stronie internetowej w odpowiednim czasie zamieszczonej promocji.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Roche za zgodą Uczestnika promocji w celach związanych z organizacją promocji i świadczeniem związanych z promocją usług drogą elektroniczną, w tym w celu nawiązania kontaktu z Uczestnikiem przez przedstawiciela Roche, jak również w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także w celach związanych realizacją prawnie uzasadnionych interesów Roche takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Roche i w celach dowodowych na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z promocją oraz umową sprzedaży zawartą z Uczestnikiem. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) lub art. 9 ust. 2 lit a) oraz f) RODO.

d) Kontaktujesz się z nami przez telefon lub e-mail

Kiedy kontaktujesz się z nami przez telefon lub e-mail będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz. Będziemy przetwarzać takie informacje jedynie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie na podstawie art. 6 lit. f) RODO i usuniemy informacje, kiedy nie będziemy ich dłużej potrzebować do celów dokumentacji (normalnie trzy lata), chyba że zgodzisz się na wykorzystanie ich przez nas do innych celów, który to cel zostanie określony w momencie udzielania nam zgody. W tym ostatnim przypadku podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli zaś nawiążesz z nami kontakt, który będzie podany na naszej stronie internetowej i dokonasz zgłoszenia reklamacyjnego, Roche będzie przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu udostępnienia informacji niezbędnych dotyczących sposobu rozpatrzenia reklamacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

e) Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów i ofert marketingowych na adres e-mail, poprzez SMS/MMS lub w drodze kontaktu telefonicznego będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz. Będziemy przetwarzać takie dane w celu przesyłania Ci materiałów promocyjno – informacyjnych, w tym informacji handlowych, o produktach oferowanych przez Roche. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoje dane będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody.

f) Kontaktujesz się z nami za pośrednictwem programu komputerowego Chatbot’a

Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem programu komputerowego tj. Chatbota, będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe i informacje osobowe, których nam udzielisz, niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie poprzez funkcjonalności dostarczane przez Chatbot. W treści zapytania możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi Twojego zapytania. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest zgoda na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres dostępności tego programu do komunikacji lub do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej nam zgody.

g) Kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy

Kiedy kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie www.zycienapompie.pl, zostaniesz przekierowany na stronę www.accu-chek.pl, której właścicielem oraz Administratorem Danych, także jest Roche. Informacja o prywatności i polityka dotycząca plików Cookie za pośrednictwem strony www.accu-chek.pl jest dostępna tutaj.

3. Bezpieczeństwo

Roche wdraża odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich informacji osobowych przed przypadkowymi lub bezprawnymi zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do przesyłanych, przechowywanych lub inaczej przetwarzanych danych osobowych.

4. Kto otrzymuje Twoje informacje

Roche udostępnia Twoje informacje osobowe za Twoją zgodą i w miarę potrzeby w związku z wymienionymi powyżej celami, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, postanowień sądów lub regulacji organów rządowych. Roche korzysta z usług wewnętrznych grupowych i zewnętrznych dostawców i przedstawicieli, np. do obsługi i utrzymania systemów informatycznych lub w celu realizowania transakcji biznesowych, np. zapewniania usług obsługi klienta lub wysyłki wiadomości. We wszystkich przypadkach dostęp do niezaszyfrowanych danych jest ograniczony do tych osób, które muszą je poznać. Ponadto firma Roche zawarła umowy dot. przetwarzania danych w celu zapewnienia, że dostawcy i przedstawiciele przetwarzają informacje osobowe jedynie w imieniu Roche i z zachowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków.

Roche nie będzie sprzedawać ani w inny sposób przesyłać Twoich informacji osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym do użytku do ich celów, chyba że udzielisz wyraźnej zgody.

5. Przesyłanie do innych krajów

Możemy przesyłać dotyczące Ciebie informacje osobowe, które gromadzimy poprzez stronę internetową, do krajów, w których mogą nie obowiązywać takie same prawa dot. ochrony danych, jak w kraju, w którym udzieliłeś/-aś informacji. Oznacza to, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane do kraju, w którym obowiązują mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych. Każde takie przekazanie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poza Unią Europejską, Europejskim Obszarem Gospodarczym w ramach Grupy Roche, partnerów biznesowych i dostawców usług, zawarliśmy umowy zawierające Standardowe Klauzule Umowne UE, które zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. (2004/915 / WE) i 05 lutego 2010 r. (C (2010) 593) stanowią odpowiednie zabezpieczenia zapewniające zgodność z RODO przetwarzanych danych osobowych.

6. Twoje prawa i jak możesz je realizować

Możesz zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych

  • zwrócić się o informację o Twoich informacjach osobowych, które przetwarzamy, uzyskać kopię takich danych, a także skorygować i uzupełnić niedokładne dane;
  • usunąć swoje informacje osobowe lub ograniczyć ich przetwarzanie, każde w zakresie, w jakim zastosowanie ma jedna z ustawowych podstaw;
  • otrzymać informacje osobowe, które nam przesłałeś/-aś w ramach umowy lub zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputer formacie, w zakresie, w jakim spełnione są ustawowe wymagania;
  • zgłosić zastrzeżenia, z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją i zgodnie z obowiązującym prawem, do dowolnego z naszych działań przetwarzania Twoich danych osobowych w uzasadnionym celu; oraz
  • cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Masz prawo nie być przedmiotem żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do jednostki. Nie korzystamy z takich procesów bez Twojej uprzedniej zgody. Jeśli masz problemy lub inne zapytania, prosimy o skontaktowanie się z nami lub specjalistą ds. ochrony danych, korzystając z podanych powyżej informacji kontaktowych (zob. sekcję 1 powyżej). Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki Roche postępuje z Twoimi danymi lub odpowiada na Twoje zapytania, możesz również złożyć skargę w kompetentnym organie ds. ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania. W Polsce organem ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Prywatność dzieci

Nasze strony internetowe są skierowane do dorosłych odbiorców. Świadomie nie gromadzimy żadnych informacji osobowych pozwalających na identyfikację od żadnej osoby, o której wiemy, że jest dzieckiem, bez uzyskania wcześniejszej, weryfikowalnej zgody jego lub jej prawnego przedstawiciela.

8. Aktualizacje Informacji

Niniejsza informacja o prywatności podlega regularnemu przeglądowi i na tej stronie internetowej będziemy publikować wszelkie aktualizacje. Niniejsza informacja powstała w dniu założenia strony tj. dnia 1 kwietnia 2019 roku. Jeśli zmienimy dowolne czynności przetwarzania oparte na zgodzie, poprosimy o nową zgodę.

9. Zasoby podmiotów zewnętrznych

Informacja nie ma zastosowania do stron zewnętrznych podmiotów, do których mogą prowadzić łącza na naszej stronie internetowej, a których treści ani praktyk w zakresie ochrony prywatności nie kontrolujemy. Powiemy Ci, kiedy będziesz przechodzić przez łącze na stronę podmiotu zewnętrznego.

System
Accu-chek combo
SPRAWDŹ PROMOCJĘ! Kup mnie x

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

OK